EKINTZAILETZAREN ABCa – Maiatzak 9, 10 eta 11 / ABC del emprendizaje – 9, 10 y 11 de mayo