La Enseñanza de la Economía a análisis /Ekonomiaren Irakaskuntza aztergai (Bilbo, Uztailaren 9 Julio, Bilbao)