V IKASTAROA MONOGRAFIKOA: GARAPENAREN ETA LANKIDETZAREN GAUR EGUNGO ERRONKAK EKONOMIA GLOBALEAN