Claves para la economía cotidiana de tu proyecto / Zure proiektuaren eguneroko ekonomiarako gakoak

 Tercer taller del itinerario “Emprendiendo con Mirada Social III”. Continuamos con el apoyo a esos proyectos que desean aportar a su entorno una mirada crítica y transformadora.   Begirada Sozialarekin Ekiten III ibilbidearen hirugarren tailerra. Ingurukoei begirada kritiko eta eraldatzailea eman nahi dieten proiektu horiek babesten jarraituko dugu.  Esta vez, vamos a trabajar la economía cotidiana de …

Emprendimiento violeta: claves para un emprendimiento con perspectiva de genero / Ekintzailetza bioleta: genero-ikuspegia duen ekintzailetza batentzako gakoak

 Segundo taller del itinerario “Emprendiendo con mirada social III”. Continuamos colaborando en el desarrollo de miradas más transformadoras e interseccionales dentro del emprendimiento.  “Begirada sozialarekin ekiten III” ibilbidearen bigarren tailerra. Ekintzailetzaren barruan begirada eraldatzaile eta intersekzionalagoak garateen laguntzen jarraitzen dugu.  En esta ocasión, hablaremos del emprendimiento en clave feminista. Analizaremos qué supone emprender actualmente desde una perspectiva …

II Foro Internacional por las Finanzas Éticas y Alternativas / Finantza Etiko eta Alternatiboen Nazioarteko II. Foroa

 Finantzaz Haratago,  Finantza Etikoen hezkuntza sustatzen duen plataforma Mugarik Gabeko Ekonomistek bultzatua Finantzaz Haratago plataforma que promueve la educación en Finanzas Éticas  y que está impulsada por Economistas sin Fronteras  2023ko apirilaren 24, 25 eta 26an Finantza Etiko eta Alternatiboen Nazioarteko II. Foroa egingo du Bilbon eta Donostian. Celebra los días 24, 25 y 26 de abril de …

Diálogos sobre emprendimiento con el sur global para aprender juntas I // Elkarrekin ikasteko, Hego globalarekin ekintzailetzari buruzko elkarrizketak I

 Continuamos con nuestro itinerario “Emprendiendo con Mirada Social III”.  Gure “Begirada Sozialarekin Ekiten III” ibilbidearekin darraigu.  En esta ocasión tendremos un encuentro de  experiencias, intercambio de saberes y aprendizajes con entidades de África y Latino America.  Oraingo honetan, esperientziak, jakintzak eta ikaskuntzak landuko ditugu Afrikako eta Latinoamerikako erakundeekin.  El objetivo de este encuentro será acercarnos a la realidad de …