DENBORAREN ERABILERAREN INKESTAK: ETXEKO LANAREN ETA ZAINKETEN IKERKETA EGITEKO TRESNA BAT

MgE Euskadi-k eta Ekonomisten Euskal Elkargoaren Genero berdintasuna komunitateak Denboraren erabileraren inkesten jardunaldia antolatzen dute hurrengo martxoaren 29an 9:00-11:00ko ordutegian, BILBOko Ekonomisten Euskal Elkargoaren egoitzan (Rodriguez Arias 4, 2. ezk).Fenomeno sozialen ikerketak adierazle sozialekin integratutako sistema edukitzeko beharra agerira ateratzen du. Denbora Aurrekontuen Inkesta eragiketak gizartearen ohiturei eta emakumeekin eta ia %50eko proporzioan gizonekin eta …

Conferencia La integración en la empresa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – Hitzaldia: Garapen Iraunkorrerako Holburuak (GIH) Enpresa Arloan Txertatzea

 Celia Carrera CONFERENCIA LA INTEGRACIÓN EN LA EMPRESA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): ENTRE LA COSMÉTICA Y LA AUTENTICIDADEl lunes 17 de diciembre tendrá lugar la conferencia La integración en la empresa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: entre la cosmética y la autenticidad, una jornada organizada por el Colegio Vasco de Economistas …