UDAKO IKASTAROA: Economía crítica en acción para afrontar los problemas que provoca el capitalismo

Oraindik erantzun argi, irmo eta eraginkorrik ez dugun erronkei egin behar diegu aurre. Desberdintasun ekonomikoak eta sozialak gora egiten jarraitzen dute, eta badirudi ez daudela zerga-irtenbide iraunkor eta eraginkorren aurka. Makina bat aurkikuntza zientifikok eta berrikuntza teknologikok eta antolakuntzakoek erakusten dute giza potentzial amaigabea, eta, aldiz, ohikotzat ditugu haren ondoriorik ezohikoenak, hala nola iraupen luzeko langabezia, laneko estresa, lanean gero eta espezializazio eta alienazio handiagoa, besteak beste. Gainera, zainketen krisia gero eta mugatuagoa da eguneroko bizitzan, bizitza erreproduzitzeko eta mantentzeko, Hego Globalerako garapenaren bidez mundu bidezkoago bat bilatzen dugun bitartean.

Uda Ikastaroak funtsezko galderak planteatzen ditu egungo ekonomiari eta gizarteari buruz: zerbait ekuaziotik kanpo uzten ari al gara? Ba al dago gure bizitzak antolatzeko moduari datxekion zerbait, zalantzan jartzen ez dena eta programa politikoetatik kanpo geratzen dena? Posible al da desberdintasuna, langabezia, kontrolik gabeko aldaketa teknologikoa edo zaintzak emankortasun edo produktibismoaren mende egotea ikuspegi zientifiko eta kritiko batetik azaltzea? Ba al dago egungo sistemari eta sistema hori erreproduzitzeko moduari egindako kritikatik sortzen den ekonomia eta gizartea ulertzeko modu alternatiborik?

Ekonomia Kritikoa Ekinean ikastaro honek problematika horiek hainbat maila geografikotan aztertzea proposatzen du (tokikoa, nazionala, nazioartekoa), ikuspegi teoriko eta politiko-praktiko desberdinetatik, marxismoa, post-keynesianismoa, ekologia, feminismoa eta post kolonialismoa barne, besteak beste. Gizartea eraldatzeko aukera berriak bilatzeko beharra planteatzen da, eta hausnarketa kritiko eta eraikitzailera gonbidatzen da, erronka globalei aurre egiteko eta alternatiba bideragarri eta iraunkorrak eraikitzeko. Marxismoak sistema kapitalista gainditzeko beharra planteatzen du; post-keynesianismoak, berriz, Estatuak ekonomia arautzeko eta enplegu osoa bermatzeko duen garrantzia azpimarratzen du. Feminismoak eta ekologiak sistemak eguneroko bizitzan eta ingurumenean, hurrenez hurren, dituen desberdintasunak eta eraginak nabarmentzen dituzte, eta genero-ikuspegia eta iraunkortasun ekologikoa aintzat hartzen dituzten alternatibak proposatzen dituzte.

Garrantzitsua da onartzea ikuspegi ontologiko eta metodologiko desberdinak dituztela, baita kontrajarriak ere, eta horrek azterketa eta hausnarketa aberastuko dituen eztabaida eta kritika eraikitzailea irekitzeko beharra dakar. Hala, ikastaroak elkarrizketarako eta hausnarketarako gune bat proposatzen du, ikuspegi horiek modu konstruktiboan aurrez aurre jartzeko, gizartea eraldatzeko aukera berriak bilatzeko helburu praktikoarekin, gizarte gisa aurrez aurre ditugun arazoen konplexutasuna eta aniztasuna kontuan hartuta. 

INFORMAZIOA ETA MATRIKULA HEMEN

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.