“Inbertsio sozialki arduratsua: iraunkortasunerako eta garapenerako erronkak” (zazpigarren edizioa) online ikastaroa

 

Martxoaren 25etik apirilaren 14ra bitarteko prestakuntza. Inbertsio sozialki arduratsuaren kontzeptuan hasteko 20 orduko online ikastaroa da: bere jatorria, funtsa, erabilgarritasunak, ohiko inbertsioarekiko desberdintasunak eta martxan jartzeko tresnak. Ikastaroan zehar inbertsio-merkatuen eta giza-garapen iraunkorraren arteko loturan sakondu nahi da, prestakuntzari nagusiki praktikoa den ikuspuntu batetik helduz.

Mugarik gabeko Ekonomialariak (EsF) erakundeak prestakuntzan lan egiten du UNEDekin batera eta, beste profesional batzuekin batera, kasu praktikoen garapenean parte hartzen du. Matrikula arruntaren prezioa 30 eurokoa da eta Marta de la Cuestak zuzentzen du, UNEDeko Aplikatutako Ekonomiako irakasle titular eta EsF erakundeko presidenteak. Hizlari gisa izan dira Francisco Cervera, EsF-ko GEKrako eta Inbertsio Etikoetarako Arloko kolaboratzailea eta Gloria González eta Óscar Sierra, EsF-ko GEKrako eta Inbertsio Etikoetarako Arlokoak.

Nagusiki, inbertsio-merkatuen eta giza-garapen iraunkorraren arteko loturan sakonduko da, bai eta eragin-inbertsioen azterlanean, horren azken urteotako bilakaeran eta inbertsio-funtsei eta horren jatorriari aplikatutako etikan ere.

Programa

IRAKURKETAREN EDUKIAK
1. ISR: Zertaz ari gara hitz egiten? Jatorria, garapena, egungo erronkak.
2. ISR: Zergatik hitz egiten dugu bere inguruan? ISRaren garrantzia, enpresetan eta bestelako eragileetan, gizarte-erantzukizunaren palanka gisa.
3. ISR: Nola kudeatzen da? Tresnak, ereduak eta emaitzak.
4. ISRtik pixka bat haratago. finantza arduratsuak.

MULTIMEDIA EDUKIAK
1. Audioklasea – Elkarrizketa aditu bati. ISR sindikatuen ikuspuntutik: Espainian eta atzerrian. Nazioarteko sindikatuen sarea ISRaren arloan: Langileen Kapitalari buruzko Batzordea (CWC).
2. Dokumentalak ikustea. Jarduerak foroan ikustea eta azaltzea eskatzen du.

ARIKETA PRAKTIKOAK
1. Enpresen azterketa inbertsio sozialki arduratsuaren irizpideen pean (hondoa edo aurkibidea).
2. Gaurkotasun-artikuluak irakurtzea eta iritzi-foroa.
3. Esperientzia praktikoa: ISR banku sukurtsaletan. Iritzi-foroa.

Izena eman dezakezu hemen klik egiten.

Informazio gehiago eskatzeko: gloria.gonzalez@ecosfron.org

 

______________________________________________________________________________________

 

Formación del 25 de marzo al 14 de abril. Se trata de un curso on-line de 20 horas de iniciación en el concepto de la Inversión Socialmente Responsable, su origen, fundamento, utilidades, las diferencias respecto de la inversión convencional y las herramientas para su puesta en marcha, en el que se profundizará en la relación entre los mercados de inversión y el desarrollo humano y sostenible, abordando la formación desde una perspectiva eminentemente práctica.

Economistas sin Fronteras colabora en la formación con la UNED y participa, entre otros profesionales, en el desarrollo de casos prácticos. El precio de la matrícula ordinaria es de 30 euros y está dirigido por Marta de la Cuesta, Profesora Titular de Economía Aplicada en la UNED y Presidenta de EsF. Como ponentes intervienen Francisco Cervera, Colaborador del Área de RSC e Inversiones Éticas de EsF, Gloria González y Óscar Sierra, del Área de RSC e Inversiones Éticas de EsF.

Particularmente, se profundizará en la relación entre los mercados de inversión y el desarrollo humano y sostenible, así como el estudio de las inversiones de impacto​, su evolución en los últimos años​ y la ética aplicada a los fondos de inversión y su origen.

Programa

CONTENIDOS DE LECTURA
1. ISR: ¿De qué estamos hablando? Origen, desarrollo, retos actuales.
2. ISR: ¿Por qué hablar de ella? La importancia de la ISR como palanca de la responsabilidad social en las empresas… y en otros actores.
3. ISR: ¿Cómo se gestiona? Herramientas, modelos y resultados.
4. Un poco más allá de la ISR: finanzas responsables.

CONTENIDOS MULTIMEDIA
1. Audioclase – Entrevista a un experto. La ISR desde una perspectiva sindical: en España y en el extranjero. La red sindical internacional en materia de ISR: el Comité sobre el Capital de los Trabajadores (CWC).
2. Visualización de documentales. La actividad requiere la visualización y el comentario en el foro. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS
1. Análisis de empresas bajo criterios de inversión socialmente responsable (fondo o índice).
2. Lectura de artículo de actualidad y foro de opinión.
3. Experiencia práctica: La ISR en las sucursales bancarias. Foro de opinión.

Puedes inscribirte haciendo clic aquí

Para solicitar más información: gloria.gonzalez@ecosfron.org

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.