Sesiones Formativas de Emprendimiento en Repélega / Ekintzailetzari buruzko prestakuntza-saioak Errepelegan

Castellano:

“Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”

Hasta ocho sesiones se han impartido de mano de Economistas sin Fronteras

Desde finales de Abril Economistas sin Fronteras se ha desplazado a Portugalete a llevar los conceptos de “Agenda 2030” y “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” al alumnado de Repélega. Las formaciones se han impartido a modo de juego de role-play, de tal manera que alumnado y profesorado ha podido comprender desde dentro los ODS.

Al principio de la formación se ha dado una breve explicación sobre los conceptos básicos de los mencionados términos, de tal manera que el alumnado con esa información pudiese empezar a reflexionar. Una vez ofrecida la breve explicación se repartían unas hojas por grupos de tres o cuatro personas en la que se encontraron con una problemática, la idea de construir un nuevo centro comercial en una zona verde de Sestao, y un rol diferente cada uno de ellos: promotores del centro, ayuntamiento de Sestao y Portugalete y asociación de vecinos/as. Una vez comprendido esto, cada grupo tuvo que aplicar lo aprendido y decidir qué ODS eran los que cumplían su rol para defenderlo delante de sus compañeros/as.

Debate

Una vez reflexionado de forma particular por grupo, cada grupo expuso su argumentario frente al resto de alumnado tratando de llegar a una decisión conjunta. Desde los grupos de promotores hablaban de crear crecimiento económico sostenible, fin de la pobreza… Desde los ayuntamientos, alianzas para lograr los objetivos… y las asociaciones de vecinos/as en cambio optaron por una acción por el clima y la protección de vidas de ecosistemas terrestres. De esta manera el alumnado pudo poner todo lo aprendido en práctica y profundizar mejor los conceptos.

Resultados/ conclusiones

Después del gran debate con el role-play, el alumnado interactuó y participó con la herramienta Mentimeter para una puesta en común. Entre las respuestas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que más se repitieron fueron: 1. Fin de la Pobreza, 3. Salud y bienestar, 5. Igualdad de género, 7. Energía asequible y no contaminante, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumos responsables, 15. Vida de ecosistemas terrestres y 17. Alianzas para lograr los objetivos. Por otro lado, entre las diferentes opciones de modelo alternativo propusieron apoyar al comercio local para impulsar el consumo y la producción responsable y sostenible, con la idea de crear negocios basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Euskaraz: 

“2030 Agenda eta Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)”

Apirilaren amaieratik, Mugarik Gabeko Ekonomialariak Sestaora joan da Errepelegako ikasleei «2030 Agenda eta Garapen Iraunkorreko Helburuak» kontzeptuak eramatera. Prestakuntzak role play jolas gisa eman dira, eta ikasleek eta irakasleek barrutik ulertu ahal izan dituzte GJHak.

Prestakuntzaren hasieran, termino horien oinarrizko kontzeptuei buruzko azalpen labur bat ematen zen, ikasleek, informazio horrekin, gogoeta egiteko aukera izan zezaten. Azalpen laburra eman ondoren, orri batzuk banatu ziren hiruzpalau laguneko taldeka, eta bertan arazo bat aurkitu zuten, Sestaoko berdegune batean merkataritza-gune berri bat eraikitzeko ideia, eta horietako bakoitzak rol  desberdin bat: zentroaren sustatzaileak, Sestaoko eta Portugaleteko udalak eta bizilagunen elkartea. Hori ulertu ondoren, talde bakoitzak ikasitakoa aplikatu behar izan zuen, eta erabaki zein GJHk betetzen zuen bere rola, taldekideen aurrean defendatzeko.

Eztabaida:

Banaka hausnartu ondoren, talde bakoitzak bere arrazoiak azaldu zuten gainerako ikasleen aurrean, erabaki bateratu batera iritsi nahian. Sustatzaileen taldeek hazkunde ekonomiko jasangarria, pobreziaren amaiera eta abar sortzeari buruz hitz egin zuten udaletatik, helburuak lortzeko aliantzak eta auzo-elkarteek, aldiz, klimaren aldeko eta lehorreko ekosistemen bizitzak babestearen aldeko ekintza bat aukeratu zuten. Horrela, ikasleek ikasitako guztia praktikan jarri eta kontzeptuak hobeto sakondu ahal izan zituzten. 

Emaitzak eta ondorioak:

Role play-arekin eztabaida handia izan ondoren, ikasleek elkarri eragin zioten eta Mentimeter tresnarekin parte hartu zuten bateratze-lana egiteko. Erantzunen artean, hauek izan ziren gehien errepikatu ziren Garapen Iraunkorreko Helburuak: 1. Pobreziaren Amaiera, 3. Osasuna eta Ongizatea, 5. Genero-berdintasuna, 7. Energia eskuragarria eta ez-kutsatzailea, 8. Lan txukuna eta hazkunde ekonomikoa, 10. Desberdintasunen murrizketa, 11. Hiri eta komunitate iraunkorrak, 12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, 15. Lurreko ekosistemen bizitza eta 17. Helburuak lortzeko aliantzak. Bestalde, ekintzailtzea eredu alternatiboko aukeren artean, tokiko merkataritza sustatzea kontsumo eta ekoizpen arduratsu eta iraunkorra bultzatzeko laguntza ematea proposatu zuten, Garapen Iraunkorreko Helburuetan oinarritutako salerosketak sortzeko ideiarekin.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.